Scholar Guide : ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์, ศึกษาต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อนิวซีแลนด์,แนะแนวเรียนต่อนิวซีแลนด์                                                  

Victoria University of Wellington

Victoria University of Wellington www.victoria.ac.nz

 

มหาวิทยาลัยวิกตอเรีย แห่งเมืองเวลลิงตัน ก่อตั้งบนรากฐานของความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมของนิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่มีชื่อเสียง เช่น สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบ พาณิชยศาสตร์และการบริหาร การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยมี 4 วิทยาเขตในตัวเมืองเวลลิงตัน เมืองหลวงของนิวซีแลนด์ ศูนย์รวมของวัฒนธรรมและการเมือง วิทยาเขตต่างๆ ตั้งอยู่ใกล้กันและไม่ไกลจากตัวเมือง จำนวนนักศึกษากว่า 20,000 คน ในจำนวนนี้มีนักศึกษาต่างชาติ 2,500 คนจาก 80 ประเทศทั่วโลก

 

ที่ตั้ง เมืองWellingtonทางตอนใต้ของเกาะเหนือ ซึ่งเป็นเมืองหลวง


Scholar Guide : ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์, ศึกษาต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อนิวซีแลนด์,แนะแนวเรียนต่อนิวซีแลนด์