Scholar Guide : ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์, ศึกษาต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อนิวซีแลนด์,แนะแนวเรียนต่อนิวซีแลนด์                                                  

University of Waikato

Universityof Waikatowww.waikato.ac.nz

มหาวิทยาลัยไวกาโต้ ตั้งอยู่ใจกลางนิวซีแลนด์ วิทยาเขตหลักอยู่ที่เมืองแฮมมิงตัน เมืองใหญ่อันดับห้าของนิวซีแลนด์ เมืองของนักการศึกษา วิทยาศาสตร์ และงานวิจัย มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาและศูนย์กิจกรรมสำหรับนักศึกษาที่ดีเยี่ยม เช่นเดียวกับแล็ป แกลเลอรี่ ระบบอินเตอร์เน็ต ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์เรียนรู้เพื่อนักศึกษาทั้งชาวนิวซีแลนด์และนักศึกษาต่างชาติ

มหาวิทยาลัยมีสาขาหลากหลายให้นักศึกษาเลือกเรียน ทั้งสิ้น 7 คณะ คือศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ คอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และเมารีแปซิฟิกพัฒนศาสตร์

 

ที่ตั้ง เมืองHamiltonบนเกาะเหนือ


Scholar Guide : ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์, ศึกษาต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อนิวซีแลนด์,แนะแนวเรียนต่อนิวซีแลนด์