Scholar Guide : ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์, ศึกษาต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อนิวซีแลนด์,แนะแนวเรียนต่อนิวซีแลนด์                                                  

University of Auckland

Universityof Aucklandwww.auckland.ac.nz

มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของนิวซีแลนด์ และมีผลงานวิจัยในระดับสากล มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติในการทำงานวิจัยจำนวนมากที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศที่เหมาะสมกับการเรียนและการทำงานวิจัย ด้วยจำนวนนักศึกษากว่า 40,000 คนและตั้งอยู่ในเมืองหลักของประเทศ

 

ตั้งเมื่อ 1883 เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุด โดยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 50 ของ World’s top universities ซึ่งติดอันดับอยู่ในกลุ่ม 1% ของมหาวิทยาลัยที่ยอดเยี่ยมของโลก นอกจากนี้ยังได้รับการจัดอันดับยอดเยี่ยมของโลกในสาขาวิชาต่างๆดังนี้

Arts and Humanities อันดับ 32 ของโลก

Social Sciences อันดับ 34 ของโลก

Life Sciences and Biomedicine อันดับ 41 ของโลก

Technology อันดับ 43 ของโลก

Science อันดับ 58 ของโลก

 

ที่ตั้ง เมื่อ  Aucklandบนเกาะเหนือ


Scholar Guide : ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์, ศึกษาต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อนิวซีแลนด์,แนะแนวเรียนต่อนิวซีแลนด์