Scholar Guide : ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์, ศึกษาต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อนิวซีแลนด์,แนะแนวเรียนต่อนิวซีแลนด์                                                  

คุณรัสรินทร์ ผู้ปกครองน้องณัฐธนนท์ มีสัตย์วรภัทรตอนแรกคิดว่าอยากหาประสบการณ์ให้กับลูกเพิ่มตอนช่วงปิดเทอมเท่านั้น จึงตัดสินใจให้ไปโครงการที่สกอลาร์ไกด์จัดร่วมกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน หลังจากเดินทางไปแล้ว แม่แอบคิดใจกังวลว่าลูกจะอยู่ได้ไหม แต่กลับตรงกันข้าม ลูกโทรมาบอกว่า “แม่เล็กอยู่ได้” ได้ฟังแม่ก็โล่งใจ ทางสกอลาร์ไกด์จัดหาโฮสต์ได้ดีมาก รวมถึงบรรยากาศในห้องเรียน วิธีการเรียน จากตี๋เล็กเด็กที่ไม่สนใจกีฬา ก็สนใจซ้อมกีฬาทั้งวิ่งแข่ง รักบี้ สกี กอล์ฟ ซึ่งทำให้ลูกได้ประสบการณ์ทักษะด้านอื่นๆเพิ่มขึ้น นอกเหนือจกทักษะด้านภาษา ต้องขอบคุณสกอลาร์ไกด์และกรุงเทพคริสเตียนมากๆค่ะ ที่ร่วมกันสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับเด็กๆ โดยเฉพาะตี๋เล็ก น้องได้อะไรเยอะมากกว่าที่พ่อแม่คาดไว้ ถ้ามีโอกาสต้องใช้บริการของทางสกอลาร์ไกด์อีกแน่นอนค่ะ
Scholar Guide : ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์, ศึกษาต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อนิวซีแลนด์,แนะแนวเรียนต่อนิวซีแลนด์

image
image
image
image
image
image
image
image
imageScholar Guide : ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์, ศึกษาต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อนิวซีแลนด์,แนะแนวเรียนต่อนิวซีแลนด์