Scholar Guide : ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์, ศึกษาต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อนิวซีแลนด์,แนะแนวเรียนต่อนิวซีแลนด์                                                  

ประเทศนิวซีแลนด์มีชื่อภาษาเมารีว่า Aotearoa (เอาเทอารัว) หมายถึง ดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาว ประเทศตั้งอยู่ตอนใต้เส้นศูนย์สูตร โอบล้อมด้วยมหาสมุทรแปซิฟิคทางด้านตะวันออกและ ทะเลทัสมันด้านตะวันตก ลักษณะประเทศเป็นหมู่เกาะ ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ และเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง เกาะที่เรารู้จักกันดีคือ เกาะเหนือ (North Island) เกาะใต้ (South Island) และเกาะเล็กปลายสุดของเกาะใต้ชื่อเกาะ สจ๊วต (Stewart Island)

ถ้าดูแผนที่จะเห็นว่า นิวซีแลนด์อยู่ใกล้กับประเทศออสเตรเลีย
โดยมีทะเลทัสมันคั่นกลาง ดินแดนเดียวที่อยู่ทางใต้ของประเทศ
คือทวีปแอนตาร์กติกา และทางเหนือคือ นิวแคลิโดเนีย ฟิจิและตองกา

ประเทศนิวซีแลนด์ห่างจากประเทศไทยระยะทางเท่าๆกับประเทศไทยห่างจากประเทศอังกฤษ ใช้เวลาบินประมาณ 11.30 ชั่วโมง

ลักษณะเป็นเกาะ รูปร่างยาว มีชายหาดมากมายและทะเลเล็กๆที่เรียกว่า ฟยอร์ด(Fjord)บางล่วนเป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์ ใช้เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ มีทะเลสาบ บ่อน้ำร้อน ภูเขาไฟที่ดับแล้วและยังไม่ดับ บ่อโคลนเดือด บริเวณเทือกเขาสูงมีหิมะปกคลุม

พื้นที่ของประเทศคือ 268,680 ตารางกิโลเมตร เล็กกว่าขนาดประเทศ
อังกฤษหรือญี่ปุ่นเล็กน้อย จุดสูงสุดของประเทศคือภูเขา Aoraki/Mt. Cook อยู่บนเกาะใต้ ส่วนเกาะเหนือมีพื้นที่เป็นภูเขาน้อยกว่า

 

ความที่ภูมิประเทศมีความสวยงามหลากหลาย น่าตื่นตาตื่นใจ จึงถูกใช้เป็นฉากสำหรับถ่ายทำรายการทีวีและภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์เรื่อง The Lord Of The Ring และ The Last Samurai และละครไทยหลายเรื่องชาวนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาจากชาวยุโรปที่อพยพมาตั้งถิ่นฐาน เช่น อังกฤษ สก๊อตแลนด์ ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ ส่วนชาวเมารีซึ่งเป็นคนพื้นเมือง มีประมาณ 14% ของประชากรทั้งหมด 4.2 ล้านคน อีก 6% เป็นชาวโพลีนิเซียนจากเกาะต่าง ๆ ซึ่งมักอพยพมาอยู่ตามเมืองใหญ่เช่น โอ๊คแลนด์ และที่เหลือเป็นชาวเอเซีย 6% ในบางครั้งชาวนิวซีแลนด์จะเรียกตัวเองว่า "กีวี" ซึ่งเป็นชื่อเรียกของผลไม้และนกประจำชาติของนิวซีแลนด์  70% ของประชากรอาศัยในเขตเมือง

 
โดยทั่วไปอากาศของนิวซีแลนด์จะสบายๆ ค่อนข้างเย็น แต่ไม่ถึงกับเย็นจัดจนหิมะตก เกาะเหนือจะมีอากาศอบอุ่นกว่าเกาะใต้เล็กน้อย มี 4 ฤดูกาล ซึ่งช่วงเวลาจะตรงข้ามกับประเทศในซีกโลกเหนือ

ฤดู  
ช่วงเดือน  
เกาะเหนือ
เกาะใต้ 
เครื่องนุ่งห่ม
ฤดูร้อน
ธ.ค.-ก.พ.
16-25 C
13-22 C 
ปกติ
ฤดูใบไม้ร่วง
มี.ค.-พ.ค.
13-19 C
7-17 C
แจ๊กเก็ต
ฤดูหนาว 
มิ.ย.-ส.ค.
8-13 C 
2-10 C
โค้ทหนา
ฤดูใบไม้ผล
ก.ย.-พ.ย.
11-17 C
7-17 C
โค้ทบาง

 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษและภาษาเมารีเป็นภาษาราชการ

56% ของประชากร นับถือศาสนาคริสต์ นิกาย Anglican, Catholic และ Presbyterian
35% ของประชากร ไม่ได้บอกชัดเจนว่านับถือศาสนาใด
5%   ของประชากร นับถือศาสนาอื่นๆ เช่น ยิว อิสลาม ฮินดู พุทธ

นิวซีแลนด์มี 2 วัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมคนผิวขาวซึ่งได้รับจากอังกฤษแทบทั้งสิ้น และวัฒนธรรมเมารี ซึ่งเคร่งครัดเรื่องขนบธรรมเนียม พิธีรีตอง

คนนิวซีแลนด์ โปรดปรานการเล่นกีฬาทั้งกลางแจ้งและในร่ม กีฬาที่นิยมคือ รักบี้ คริกเก็ต และเนตบอลเป็นชนชาติที่รักธรรมชาติและตื่นตัวมากในเรื่องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อัธยาศัยดีและเป็นมิตร กีฬาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมเป็นส่วนสำคัญของชีวิตคนนิวซีแลนด์ เด็กส่วนใหญ่เป็นสมาชิกชมรมกีฬาตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 93% ของคนอายุ 15 ปีขึ้นไปทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและวัฒนธรรม

 

300
 
ชาว East Polynesian ที่เรียกว่าเมารี เข้ามาตั้งรกราก
1642
 
นักเดินเรือชาวดัตช์ ชื่อ Abel Tasman ได้ล่องเรือเลียบมาทางออสเตรเลียและได้พบเกาะนิวซีแลนด์ ได้พบกับชาวเมารีแต่พูดกันไม่รู้เรื่องลูกเรือจำนวนหนึ่งถูกเมารีฆ่าตาย จึงไม่มีชาวยุโรปเดินทางไปนิวซีแลนด์อีกเลย
1769
 
กัปตัน James Cook นักสำรวจชาวอังกฤษได้ล่องเรือมาอีก คราวนี้โชคดีที่มีคนบนเรือสามารถพูดภาษาเมารีได้บ้าง จึงเจรจากับชาวเมารีได้และพบว่าชาวเมารีเป็นชนชาตินักรบในสายเลือด จึงได้ตกลงแลกพืชพันธุ์กับอาวุธสงคราม
1835 
 
ทางอังกฤษส่ง William Hobson มาทำสัญญากับหัวหน้าเผ่าต่างๆของเมารี 45 เผ่า ชื่อสนธิสัญญา ไวทังกิ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ (เป็นวันชาตินิวซีแลนด์) เพื่อสงบศึกระหว่างเมารีเผ่าต่างๆและขจัดข้อขัดแย้งระหว่างเมารีกับชาวผิวขาว และประกาศเป็นประเทศนิวซีแลนด์ในเครือจักรภพอังกฤษ
1867
 
ชนพื้นเมืองเมารีดั้งเดิม ได้รับการยอมรับนับถือเท่าเทียมกันกับชาวผิวขาวและมีสิทธิ์เลือกตั้งได้
1893
 
นิวซีแลนด์เป็นประเทศแรกในโลกที่ผู้หญิงมีสิทธิ์เลือกตั้ง เร็วกว่าที่อังกฤษประเทศแม่และสหรัฐอเมริกาถึง 25 ปี
1947
 
นิวซีแลนด์เป็นเอกราชและอิสระจากการปกครองของอังกฤษ มีรัฐบาลของตนเอง แต่ยังคงเป็นประทศในเครือจักรภพอังกฤษ
1967
 
เริ่มใช้เงินสกุลนิวซีแลนด์ดอลลาร์
1987
 
ประกาศเป็นประเทศปลอดนิวเคลียร์ประเทศแรกในโลก
2003
 
เป็นปีที่มีประชากรครบ 4 ล้านคน

     

     
 


นิวซีแลนด์มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา เป็นสภาเดี่ยวมีสมาชิกประมาณ 120 คนซึ่งประชาชนเป็นผู้เลือกเข้ามาและสมาชิกรัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรี

รัฐธรรมนูญของนิวซีแลนด์เป็นแบบไม่มีเป็นลายลักษณ์อักษร คือไม่มีกฎมายฉบับใดฉบับหนึ่งที่บัญญัติถึงระบบการเมือง การปกครอง แต่จะมีกฎหมายอื่นๆหลายฉบับมาประกอบกัน

ปัจจุบันนิวซีแลนด์มีการแบ่งการปกครองเป็น 12 ภูมิภาค จัดการปกครองแบบท้องถิ่น โดยแบ่งเป็น 2 ระดับคือ

 • สภาภูมิภาค (Regional Councils) ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมและการขนส่ง
 • สภาดินแดน (Territorial authorities) 74 แห่ง ดูแลด้านสาธารณูปโภค การสร้างถนน การระบายน้ำเสีย การอนุญาตการก่อสร้าง และเรื่องอื่นๆภายในท้องถิ่น

สภาดินแดนนี้ยังแบ่งย่อยออกเป็น สภานคร (City councils) มี 16 แห่ง และสภาเขต (District councils)อีก 57 แห่ง

 

 
ในสายตาชาวโลก นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีจุดยืนเด่นชัดในเรื่อง

 • การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้น แม้จะเป็นเพียงประเทศเล็กๆ แต่มีจุดยืนมั่นคงในการต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์และการทดลองนิวเคลียร์

  กระแสไฟฟ้าในนิวซีแลนด์ 70% ผลิตจากพลังงานที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่นพลังงานน้ำ ลม ความร้อนใต้โลก ถือเป็นประเทศที่นำหน้าเรื่องการใช้พลังงานที่นำกลับมาใช้ได้อีก และยังตั้งเป้าหมายว่าในปี 2025 จะใช้ให้สูงถึง 90%
  
 • การสนับสนุนเรื่องสิทธิมนุษยชน
 • สนับสนุนเรื่องการค้าเสรี
เป็นประเทศที่ทันสมัยและมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีมาตรฐานความเป็นอยู่สูงติดอันดับที่ 20 ของโลก และประชาชนมีความพอใจในชีวิตความเป็นอยู่เป็นอันดับ 1 ของโลก เมืองโอ๊คแลนด์และเวลลิงตัน ติดอันดับเป็นเมืองน่าอยู่ของโลก อันดับที่ 5 และ 12 ตามลำดับ
เศรษฐกิจนิวซีแลนด์พึ่งพา 3 ธุรกิจใหญ่ๆ คือ

 • 69% ธุรกิจบริการ เช่นการท่องเที่ยว การศึกษา บริการด้านการสื่อสารฯลฯ
 • 27% ธุรกิจผลิตและก่อสร้าง
 • 4% ธุรกิจส่งออกสินค้าโดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตร
นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวมาก เมืองทุกเมืองในนิวซีแลนด์มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ชาวนิวซีแลนด์เองรักธรรมชาติและชอบท่องเที่ยวเช่นกัน

ด้วยอากาศที่สบายๆตลอดทั้งปีและมีธรรมชาติที่สวยงามหลากหลาย จึงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก แหล่งท่องเที่ยวมักเป็นการเที่ยวชมธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น ถ้ำ น้ำตก ธารน้ำแข็ง (Glacier) ทะเลเล็กๆ (Fjord) น้ำพุร้อน โคลนเดือด ฟาร์ม ทะเลสาบ ภูเขา 

สถานที่เที่ยวแบ่งตามสภาพที่เป็นเกาะใหญ่ 2 เกาะ ดังนี้

 • เกาะเหนือ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เด่นๆ ได้แก่ เมืองโอ๊คแลนด์ ถ้ำไวโตโม ซึ่งมีหนอนเรืองแสง เมืองน้ำพุร้อน โรโตรัว ฟาร์มอโกรโดม เมืองเวลลิงตัน เมืองเนเพียร์ เมืองวังกานุย ฯลฯ
 • เกาะใต้ สถานที่ท่องเที่ยวที่เด่นๆได้แก่ เมืองไคร้สเชิร์ช  ยอดเขาสูงสุด Mt. Cook ดูปลาโลมา แมวน้ำ เพ็นกวิน เมืองควีนส์ทาวน์ เมืองวานากา มิลฟอร์ดซาวด์ ธารน้ำแข็ง เมืองดะนีดิน ฯลฯ

 


โรงเรียน
 
จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-15.00
ธนาคาร
 
จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30-16.30
สำนักงาน
 
จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.30
ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า
 
จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 9.00-17.00
ศุกร์ เวลา 9.00-20.00
เสาร์-อาทิตย์ เวลา10.00-17.00
     

ห้างสรรพสินค้าในเมืองใหญ่เปิดถึง 20.00 วันพฤหัสบดีและศุกร์

ซุปเปอร์มาร์เก็ต
  เปิดทุกวัน 7.00-22.00 ในเมืองใหญ่บางแห่ง 24 ชั่วโมง
ร้านอาหาร
  ทุกวัน 11.30-15.00 และ 18.00-21.30
Fast Food
  ทุกวัน 7.30-22.00 เมืองใหญ่บางแห่งปิด 23.00 หรือเปิด 24 ชม.

 
ใช้เงินนิวซีแลนด์ดอลลาร์ ซึ่งมีธนบัตรใบละ 100 50 20 10 และ 5 เหรียญ
ส่วนเงินเหรียญมีเหรียญ 1 และ 2 ดอลลาร์ /เหรียญ 50 20 10 และ 5 เซ็นต์

บัตรเครดิตเป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่างกว้างขวางรวมทั้งค่าแท็กซี่ จึงไม่จำเป็นต้องแลกเงินสดไปมาก
นิวซีแลนด์มีสนามบินนานาชาติใน 3 เมืองหลักคือ โอ๊คแลนด์
ไคร้สเชิร์ช และ เวลลิงตัน สามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ
สู่เมืองหลักทั้ง 3 ได้โดยจะใช้เวลาบินประมาณ 11-14 ชั่วโมง แล้วเดินทางต่อด้วยสายการบินในประเทศไปยังเมืองอื่นๆได้สะดวกมาก

เดินทางไปเกาะเหนือ
ควรบินตรงเข้าโอ๊คแลนด์ หรือ เวลลิงตัน แล้วค่อยบินภายในประเทศต่อไปยังเมืองอื่นๆ บนเกาะเหนือ เช่น เนเพียร์ กิสบอร์น วังกานุย นิวพลีมัธ พาล์มเมอร์สตัน นอร์ธ ฯลฯ  

สายการบินที่บินตรงจากกรุงเทพฯ เข้าโอ๊คแลนด์        

 • การบินไทย (กทม-โอ๊คแลนด์ 11.30 ชั่วโมง)       
 • คาเธ่ย์แปซิฟิค (กทม – เปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง – โอ๊คแลนด์ 14.40 ชั่วโมง)
 • แอร์นิวซีแลนด์ (กทม-เปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง-โอ๊คแลนด์ 13 ชั่วโมง)
 • สิงคโปร์แอร์ไลน์ (กทม-สิงคโปร์-โอ๊คแลนด์ 13.15 ชั่วโมง)
 • รอยัลบรูไน (กทม-เปลี่ยนเครื่องที่บรูไน-โอ๊คแลนด์ 13.20 ชั่วโมง)
 • แควนตัส (กทม-เปลี่ยนเครื่องที่ซิดนีย์-โอ๊คแลนด์ 13.10 ชั่วโมง)

สายการบินที่บินจากกรุงเทพฯเข้าเวลลิงตัน

 • แควนตัส (กทม-เปลี่ยนเครื่องที่ซิดนีย์-เวลลิงตัน ชั่วโมง 14.45 ชั่วโมง)

เดินทางไปเกาะใต้
ควรบินตรงเข้าไคร้สเชิร์ช แล้วต่อสายการบินภายในประเทศไปเมืองอื่นๆ เช่น เนลสัน ดะนีดิน ควีนส์ทาวน์ อินเวอร์คากิล ฯลฯ

สายการบินที่บินจากกรุงเทพฯเข้าไคร้สเชิร์ช

 • สิงคโปร์แอร์ไลน์ (กทม-เปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์-ไคร้สเชิร์ช 15.25 ชั่วโมง)
 • แควนตัส (กทม-เปลี่ยนเครื่องที่ซิดนีย์-ไคร้สเชิร์ช 14.25 ชั่วโมง)
 • อีมิเรตแอร์ไลน์ (กทม-แวะซิดนีย์-ไคร้สเชิร์ช 13.45 ชั่วโมง)
 • แอร์นิวซีแลนด์ (กทม-เปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง-ไคร้สเชิร์ช 14.05 ชั่วโมง)
เร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง ช่วงเดือน เมษายน-กันยายน
เร็วกว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง ช่วงเดือน ตุลาคม-มีนาคม

 
นิวซีแลนด์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสูงเป็นอันดับต้นๆของโลก คดี 
อาชญากรรมมีน้อย

นักเรียนไทยที่เคยไปศึกษาที่นิวซีแลนด์ มักจะพูดว่านิวซีแลนด์เป็นประเทศเล็กๆที่ปลอดภัยมาก แต่อย่างไรก็ตามทุกแห่งมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันอยู่ นักศึกษาจีงควรจะต้องระมัดระวังตัวในเรื่องความปลอดภัยของตนเอง โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ เช่นไม่พกเงินสดติดตัวจำนวนมาก ไม่ออกจากที่พักหลัง 22.00 นาฬิกา ไม่ไปในที่เปลี่ยวๆโดยเฉพาะกลางคืน


เกี่ยวกับนิวซีแลนด์

ประชากร


สภาพภูมิอากาศและฤดูกาล

ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม


ความเป็นมา

การเมือง การปกครอง


ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

เศรษฐกิจ

สถานที่ท่องเที่ยว


เวลาทำการ

ระบบเงินตรา


การเดินทางไปนิวซีแลนด์

เวลา


ความปลอดภัย

Scholar Guide : ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์, ศึกษาต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อนิวซีแลนด์,แนะแนวเรียนต่อนิวซีแลนด์