Scholar Guide : ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์, ศึกษาต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อนิวซีแลนด์,แนะแนวเรียนต่อนิวซีแลนด์                                                  

แพรวพรรณ พันธุ์แมน (แพรว)หนูไปนิวซีแลนด์ครั้งแรกกับซัมเมอร์ คอร์ส ของสกอลาร์ ไกด์  ครั้งนั้นหนูได้พัฒนาภาษาอังกฤษ มีความสุขและสนุกมาก

และไปซัมเมอร์เป็นครั้งที่สองในปีถัดมา เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ คุณพ่อคุณแม่จึงตัดสินใจส่งหนูไปเรียนต่อชั้นมัธยมปลายในปีนั้น  หนูได้รับประสบการณ์ที่มีค่าและเป็นหนึ่งในความทรงจำที่ดีที่สุดในชีวิต การอยู่หอพักของโรงเรียนสอนหนูเรื่องระเบียบวินัยและการจัดการดูแลตัวเอง หนูต้องกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่สนับสนุน และขอบคุณสกอลาร์ ไกด์

ที่แนะนำโรงเรียนให้และดูแลตั้งแต่ต้นจนเรียนจบ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หนูมีวันนี้ได้Scholar Guide : ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์, ศึกษาต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อนิวซีแลนด์,แนะแนวเรียนต่อนิวซีแลนด์

image
image
image
image
image
image
image
image
imageScholar Guide : ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์, ศึกษาต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อนิวซีแลนด์,แนะแนวเรียนต่อนิวซีแลนด์