Scholar Guide : ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์, ศึกษาต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อนิวซีแลนด์,แนะแนวเรียนต่อนิวซีแลนด์                                                  

ถาวร อุตมะวณิชย์ผมคิดว่าถ้าผมจะเลือกมาเรียนต่างประเทศ คงมีจะไม่กี่เหตุผลสำคัญๆ ที่จะเป็นตัวตัดสินใจ เช่น มาตรฐานการศึกษาที่ดี ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ สิ่งแวดล้อมที่สวยงามและปลอดภัย ซึ่งเหตุผลที่กล่าวมาแล้วนั้นล้วนอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ทั้งสิ้น ผมจึงตัดสินใจเดินทางมาเรียนที่นี่และเป็นการตัดสินใจที่ผมไม่เคยเสียใจ ผมเริ่มด้วยการเรียนภาษาอังกฤษ จากนั้นก็เข้าเรียนปริญญาตรีด้าน computing system ที่ EIT ผมเริ่มจากไม่มีพื้นฐานของ computer เลย ผมใช้เวลา 3 ปี ศึกษาเรียนรู้จาก EIT จนผมสามารถเรียกตัวเองได้ว่าเป็น programmer ที่มีความสามารถที่ดีคนหนึ่ง ตอนนี้ผมจบการศึกษาแล้ว และผมตัดสินใจที่จะทำงานที่นี่ ผมทำงานเป็น programmer ให้กับ Universal software การทำงานที่นี่เป็นอีกก้าวหนึ่งที่ผมภูมิใจ ผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากมาย ผมคิดว่าการตัดสินใจของผมเป็นสิ่งที่ดีสุด ทำให้ผมมีวันนี้ได้

ผมขอขอบคุณ สกอลาร์ ไกด์ ที่แนะนำให้ผม มาเรียนที่นิวซีแลนด์ และดูแลตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการศึกษา
Scholar Guide : ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์, ศึกษาต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อนิวซีแลนด์,แนะแนวเรียนต่อนิวซีแลนด์

image
image
image
image
image
image
image
image
imageScholar Guide : ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์, ศึกษาต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อนิวซีแลนด์,แนะแนวเรียนต่อนิวซีแลนด์