Scholar Guide : ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์, ศึกษาต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อนิวซีแลนด์,แนะแนวเรียนต่อนิวซีแลนด์
 
เปิดโลกทรรศน์ให้กว้างขึ้น เพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตในต่างประทศ เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่าง
» รายละเอียดเพิ่มเติม
ต่อยอดเพื่อความได้เปรียบ กับหลักสูตรที่หลากหลาย ทันสมัย ตรงตามความต้องการของนักเรียน ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากครูผู้สอน
» รายละเอียดเพิ่มเติม
ใช้ชีวิตวัยเด็กอย่างเป็นธรรมชาติ ปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ใกล้ชิดธรรมชาติ บ่มเพาะความรับผิดชอบและการเรียนรู้ชีวิต
» รายละเอียดเพิ่มเติม
ค้นหาความเป็นตัวตนและสิ่งที่ชอบ ด้วยระบบการศึกษาที่สนับสนุนให้ค้นคว้า และสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ เพิ่มพูนความรู้เพื่อความแข็งแกร่งทันโลก
» รายละเอียดเพิ่มเติม
เปิดประสบการณ์ ปูทางเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต ด้วยระบบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก
» รายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรการเรียนการสอนอันทันสมัย ที่เน้นปฏิบัติ ทดลองจริง ด้วยเครื่องมือที่ครบครัน ได้รับการยอมรับเทียบเท่าการเรียนในมหาวิทยาลัย
» รายละเอียดเพิ่มเติม


Scholar Guide : ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์, ศึกษาต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อนิวซีแลนด์,แนะแนวเรียนต่อนิวซีแลนด์