Scholar Guide : ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์, ศึกษาต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อนิวซีแลนด์,แนะแนวเรียนต่อนิวซีแลนด์                                                  

นิวซีแลนด์ยังเปิดการเรียนการสอนระบบการศึกษาทางไกลด้วย โดยมีการจัดเตรียมทางเลือกด้านการศึกษาไว้อย่าง
กว้างขวางหลากหลายสาขา  ซึ่งคล้ายคลึงกับวิธีการเรียนปกติในหลายๆ ส่วน

มาตรฐานของการศึกษาทางไกลของนิวซีแลนด์อยู่ในระดับสูง  วิทยฐานะสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาทางไกลได้รับการยอมรับจากสถาบันศึกษาต่างๆ ทั้งในนิวซีแลนด์และนานาประเทศ
   

รายละเอียดอื่นๆ

สำหรับรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์  ท่านสามารถหาได้ทางเว็บไซต์ www.newzealandeducated.com หรือเปิดหาจาก directory “Study in New Zealand”

ติดต่อสอบถาม


ทางไปรษณีย์ : Education New Zealand Trust PO Box 10-500 Wellington, New Zealand.
ทาง E-mail : nquiry@educationnz.org.nz


Scholar Guide : ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์, ศึกษาต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อนิวซีแลนด์,แนะแนวเรียนต่อนิวซีแลนด์

กลับสู่หน้าหลักการศึกษา

ซัมเมอร์ คอร์ส

เรียนภาษาและหลักสูตรระยะสั้น


ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา


มหาวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิค

การศึกษาทางไกล

นานาคำถามการศึกษา

 

 


Scholar Guide : ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์, ศึกษาต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อนิวซีแลนด์,แนะแนวเรียนต่อนิวซีแลนด์